Διεπιστημονική Ομάδα

Πλατής Αναστάσιος

Ψυχίατρος – Επιστημονικά υπεύθυνος

Βελεγράκη Θεοδοσία, Κυπριώτη Αλεξία,
Σιάγκα Κωνσταντίνα

Ψυχολόγοι- Υπεύθυνες δομών

Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, λογοθεραπεύτρια,
ειδικοί δημιουργικής απασχόλησης, υπάλληλοι γενικών καθηκόντων,
εξωτερικοί συνεργάτες (ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων)

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλεχθέν συμβούλιο: Σεπτέμβριος, 2012

Πλατής Αναστάσιος, Πρόεδρος

Κυπριώτη Αλεξία, Γραμματέας

Σιάγκα Κωνσταντίνα, Ταμίας

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται κάθε 5 χρόνια

Phone: 22410 78315 / 39530 | 22440 23900
Στεφάνου Καζούλη 18, 85100 - Ρόδος