Κορωνίδα: μητέρα του Ασκληπιού, θεού της ιατρικής, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία.

Η ανάγκη απασχόλησης ψυχικά πασχόντων που διαβιούσαν στην κοινότητα και δεν είχαν τη δυνατότητα λόγω των προβλημάτων τους να εργαστούν, η ανάγκη φροντίδας ατόμων που ζούσαν στο σπίτι τους κοινωνικά απομονωμένοι, εξαιτίας της ψυχικής ασθένειας, χωρίς πολλές φορές να λαμβάνουν συστηματικά την φαρμακευτική τους αγωγή και η ανάγκη πρόληψης υποτροπών και αποφυγής της ιδρυματοποίησης ασθενών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά μέσα στην κοινότητα οδήγησε , το Δεκέμβριο του 2007, στη δημιουργία του Κέντρου Ημέρας «Κορωνίς» Κύριος στόχος της λειτουργίας του είναι να παρέχει ένα δημιουργικό περιβάλλον με καθημερινές ομαδικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα μέλη μπορούν να παρακολουθούνται, να υποστηρίζονται ψυχοθεραπευτικά και φαρμακευτικά, να απασχολούνται δημιουργικά με απώτερο σκοπό να επανενταχθούν επαγγελματικά και κοινωνικά και να ζήσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα.

Το Κέντρο Ημέρας «Κορωνίς» λειτουργεί καθημερινά από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ και το πρόγραμμα του περιλαμβάνει:

  • Ομαδικές ψυχοθεραπευτικές δραστηριότητες υποστηρικτικού τύπου (δραματοποίηση, βιωματικές ασκήσεις, αφήγηση διηγημάτων και συμβολικών ιστοριών, καθοδηγούμενη φαντασία, έκφραση, εκμάθηση διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων, π.χ. άγχους, φόβου, πανικού, θυμού)
  • Ατομικές συνεδρίες υποστήριξης
  • Νοητική ενδυνάμωση
  • Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, το Κέντρο Ημέρας «Κορωνίς» έχει παράσχει δωρεάν υπηρεσίες σε πάνω από 200 άτομα εκ των οποίων αρκετοί έχουν επανενταχθεί ψυχοκοινωνικά και επαγγελματικά.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνη Ψυχολόγος : Σιάγκα Κωνσταντίνα | Τηλ: 22410 39530 | koronis_panakeia@yahoo.gr

 

Add Comment

Phone: 22410 78315 / 39530 | 22440 23900
Στεφάνου Καζούλη 18, 85100 - Ρόδος