Μελίτη: Αρχαίος Δήμος της Αττικής

Στην πρώτη γραμμή των δράσεων της εταιρείας Πανάκεια ήταν η λειτουργία του Ξενώνα «Μελίτη», κλειστή στεγαστική δομή μέσης υποστήριξης που εξυπηρετεί άμεσα χρόνια πάσχοντες φιλοξενώντας τους. Ο ξενώνας άνοιξε τις πόρτες του τον Ιανουάριο του 2005, υποδεχόμενος δώδεκα ασθενείς από το Δρομοκαiτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο και θέτοντας τους ακόλουθους ως βασικούς στόχους:

  • Λειτουργική αυτονόμηση ενοίκων
  • Ενδυνάμωση ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
  • Κινητοποίηση των ενοίκων και εμπλουτισμός των ενδιαφερόντων τους.
  • Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, κοινωνικών επαφών και αποκατάσταση οικογενειακών σχέσεων
  • Επαγγελματική αποκατάσταση, όπου αυτό είναι εφικτό
  • Εξασφάλιση αξιοπρεπούς και μη νοσηρού περιβάλλοντος διαβίωσης
  • Εργοθεραπευτική απασχόληση
  • Ανάπτυξη συναισθήματος ασφάλειας και χωρίς ενδοιασμούς έκφραση των συναισθημάτων τους
  • Ενεργός συμμετοχή των ιδίων των ενοίκων σε αποφάσεις με στόχο να αποκτήσουν υπευ-θυνότητες και αίσθηση ελέγχου της ζωής τους

Ο ξενώνας «Μελίτη», φιλοξένησε έως σήμερα 35 χρόνιους ψυχικά ασθενείς εκ των οποίων κάποιοι κατάφεραν να επιτύχουν την πλήρη επανένταξη και κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε άλλου πλαισίου κλειστή δομή (π.χ. οικοτροφείο). Σε πολλές περιπτώσεις διατηρείται επαφή με όσους έχουν επανέλθει στον κοινωνικό ιστό, κάτι που ζητείται από τους ίδιους ως δικλείδα ασφαλείας και ως επιβεβαίωση για το ότι βαδίζουν σωστά, μακριά από το προστατευμένο πλαίσιο του Ξενώνα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνη Ψυχολόγος : Κυπριώτη Αλεξία | Τηλ: 22440 23900 | Panakeia_psy@yahoo.gr

 

Phone: 22410 78315 / 39530 | 22440 23900
Στεφάνου Καζούλη 18, 85100 - Ρόδος