Προστατευμένα Διαμερίσματα

Τα προστατευμένα Διαμερίσματα αποτελούν τον τελικό και πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της θεραπείας και της επανένταξης των θεραπευόμενων στον κοινωνικό ιστό, ως ισότιμα μέλη μιας κοινότητας που λειτουργούν διαμένουν και εργάζονται όπως και όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός.

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα «Αργολίδα» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 ενώ το Προστατευμένο Διαμέρισμα «Εν πλω» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2017 με βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε τέσσερις ενοίκους σε κάθε διαμέρισμα. Θεμελιώδης είναι και η κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών με τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητά τους ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με αυτονομία και με απώτερο στόχο την κατάκτηση μιας πλήρους και αυτόνομης διαβίωσης.

Η μετάβαση των ατόμων στα Προστατευμένα  Διαμερίσματα είναι αποτέλεσμα σημαντικής ψυχοκοινωνικής εξέλιξης αυτών και προετοιμασίας τους που ξεκίνησε από τον Ξενώνα «Μελίτη» στο οποίο αρχικά διέμεναν.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνοι Ψυχολόγοι : Κυπριώτη Αλεξία & Σιάγκα Κωνσταντίνα | Τηλ: 22440 23900 | panakeia_psy@yahoo.gr

 

Phone: 22410 78315 / 39530 | 22440 23900
Στεφάνου Καζούλη 18, 85100 - Ρόδος