Οι απειλές και οι προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού

Οι απειλές και οι προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία στις επόμενες δεκαετίες είναι πολύ σημαντικές και επιβαρυντικές λόγω του γηράσκοντος πληθυσμού, της αύξησης των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της κλιματικής αλλαγής.

Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι το 2040 ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατομμύρια, ενώ ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 65 ετών εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί σε σχέση με το σήμερα. Το 25% του πληθυσμού θα αποτελείται από άτομα τρίτης ηλικίας.

Οι δημογραφικές αυτές αλλαγές θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των συντάξεων, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της μέριμνας για τους ηλικιωμένους, το οποίο κόστος αναμένεται να ανέρχεται στο ήμισυ των κυβερνητικών δαπανών σε σχέση με το ¼ που ισχύει σήμερα.

Πάντως τη μεγαλύτερη αύξηση θα έχουν οι δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, φαίνεται αναπόφευκτη η παράταση των εργάσιμων ετών στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό ένα οικονομικό πακέτο θα ήταν αναγκαίο για την εκπαίδευση και την υποστήριξη ηλικιωμένων ανθρώπων, ώστε να μπορούν να εργάζονται και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να δοθούν και φορολογικά κίνητρα σε εργοδότες που απασχολούν ηλικιωμένους ανθρώπους.

Για μένα το ζήτημα του γηράσκοντος πληθυσμού δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα, αλλά ως πρόκληση για την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας και του πνευματικού κεφαλαίου των ηλικιωμένων.

 

Δρ. Αναστάσιος Πλατής

Ψυχίατρος

Επιστ. Υπεύθυνος Εταιρείας ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Add Comment

Phone: 22410 78315 / 39530 | 22440 23900
Στεφάνου Καζούλη 18, 85100 - Ρόδος