Παρέμβαση με θέμα “Εθισμός στο Διαδίκτυο”

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, ψυχολόγοι της “Πανάκεια” ενημέρωσαν μαθητές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνάσιου Ρόδου για το θέμα της καλής και κακής χρήσης, καθώς και του εθισμού στο διαδίκτυο ως μία νέα μορφή εξάρτησης.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων, κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, η οποία ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας για το Σχολικό Έτος 2017-2018.
Ευχαριστούμε το προσωπικό του σχολείου για τη πρόταση και τη συνεργασία, καθώς και τα παιδιά του σχολείου για την προθυμία και το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν.

 

     

Phone: 22410 78315 / 39530 | 22440 23900
Στεφάνου Καζούλη 18, 85100 - Ρόδος