Εσπερίδα της «Πανάκεια» με θέμα: «Η τήρηση του ιατρικού απορρήτου ως νομική και δεοντολογική ευθύνη»

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εσπερίδα της «Πανάκεια» με θέμα:
«Η τήρηση του ιατρικού απορρήτου ως νομική και δεοντολογική ευθύνη», στην αίθουσα Καραγιάννη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
Ομιλητές ήταν οι ακόλουθοι:
• Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, χειρουργός με θέμα: “Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η άρση του ιατρικού απορρήτου”
• Σάββας Τσολερίδης, αναισθησιολόγος, με θέμα: “Ιατρικό απόρρητο και δεοντολογία”
• Χρήστος Μαντάς, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με θέμα: “«Κατά συνθήκη» παραβιάσεις του ιατρικού απορρήτου”
• Ιωάννης Χριστοφορίδης, δικηγόρος, με θέμα: “Το νομικό πλαίσιο του ιατρικού απορρήτου”
Συντονιστής ήταν ο κος Χαρίτος Ιωάννης, δικηγόρος.
Ευχαριστούμε τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και τον κόσμο για τη ζωηρή συμμετοχή του.

    
Phone: 22410 78315 / 39530 | 22440 23900
Στεφάνου Καζούλη 18, 85100 - Ρόδος