Ενημέρωση σε σχολεία με θέμα “Εθισμός στο Διαδίκτυο”

Τη Δευτέρα, 26 και την Τρίτη, 27 Μαρτίου ψυχολόγοι της “Πανάκεια” ενημέρωσαν τους μαθητές του 7ου Γυμνάσιου Ρόδου για το θέμα της καλής και κακής χρήσης, καθώς και του εθισμού στο διαδίκτυο ως μίας νέας μορφής εξάρτησης.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων, Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας, η οποία ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας για το Σχολικό Έτος 2017-2018.
Ευχαριστούμε το προσωπικό του σχολείου για την πρόταση και τη συνεργασία, καθώς και τα παιδιά του σχολείου για την προθυμία και το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν.

      

Phone: 22410 78315 / 39530 | 22440 23900
Στεφάνου Καζούλη 18, 85100 - Ρόδος